legal-disclosures-aydinlatma-metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, DAYANAĞI VE İLGİLİ HAKLARIMIZ

Miracle Cash&More olarak siz kullanıcılarımıza ait kişisel verileri, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve güvenle muhafaza etmekteyiz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da Kanun’da belirtilen istisnalara veya verdiğiniz açık rızanıza istinaden, Miracle Cash&More tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Miracle Cash&More tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurt içinde bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarım Durumu ve Amacı
• Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)
• İletişim Bilgisi (E-posta, Telefon Numarası)
Bireysel kullanıcı hesabı oluşturulması
Sözleşmenin kurulması ve ifası Açık Rıza (Yurtdışı)
İş Ortağı – Sunucu hizmeti alınması (Yurtdışı)
• Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TCKN, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne-Baba Adı, Uyruk, Nüfus Cüzdanı Numarası, Sürücü Belgesi Numarası, Pasaport Numarası, İkamet Belgesi)
• İletişim Bilgisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta)
• Finansal Bilgiler (Banka Hesap Bilgisi, Kripto Varlık Bilgisi)
• Görsel ve İşitsel Bilgiler (Fotoğraf)
• Müşteri İşlem Bilgisi (Gerçekleştirilen alım-satım işlemleri ve bunların tutarları)
• İşlem Güvenliği Bilgisi (İmza)
Mali suçlarla mücadele süreçleri ile kimlik tanıma ve tespit süreçlerinin yürütülmesi
Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi Açık Rıza (Yurtdışı)
Resmi kurum ve kuruluşlar – Yasal taleplerin karşılanması İş Ortağı – Sunucu hizmeti alınması (Yurtdışı)
• Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)
• Finansal Bilgisi (Banka Hesap Bilgisi, Kripto Varlık Bilgisi)
Müşteri hesap süreçlerinin yönetilmesi
Sözleşmenin kurulması ve ifası Açık Rıza (Yurtdışı)
İş Ortağı – Sunucu hizmeti alınması (Yurtdışı)
• İşlem Güvenliği Bilgisi (İmza, IP adresi, log kayıtları)
Müşteri hareketlerinin kayıt altına alınması
Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması Açık Rıza (Yurtdışı)
İş Ortağı – Sunucu hizmeti alınması (Yurtdışı)
• Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)
• İletişim Bilgisi (E-posta, Telefon Numarası)
İletişim ve pazarlama çalışmalarının yürütülmesi
Kanunlarda öngörülmesi Açık Rıza (Yurtdışı)
İş Ortağı – Sunucu hizmeti alınması (Yurtdışı)
Miracle Cash&More, yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır. Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. İlgili kişi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Miracle Cash&More’e başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Kanun’da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, hangi hakların kullanılmak istendiğinin açık olarak belirtileceği ıslak imzalı bir dilekçe veya https://miraclecash.com/tr/ adresinden ulaşabileceğiniz iletişim adreslerine, kimliğinizi tespit edici belgelerle Miracle Cash&More’e ulaştırabilirsiniz. İlgili kişi veya yasal temsilcisinden Miracle Cash&More’e iletilen ve yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir. Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.