legal-disclosures-aydinlatma-metni

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi aşağıda tanımlanan Platform’a üye olan veya herhangi bir şekilde Platform üzerinden sunulan Hizmetleri kullanan Kullanıcı ile Miracle Cash&More arasında hüküm ifade edecektir. Platform’a girmeniz veya Platform üzerinden sunulan herhangi bir hizmetten yararlanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2. TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:
TANIMLAR
AML Süreçleri
Suç gelirlerinin ve kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı dahil mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen süreçler
Hizmet/Hizmetler
Platform üzerinden Kullanıcıya sunulacak olan Kripto Varlık alım-satımına aracılık hizmetleri ile söz konusu işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için sağlanan teknik altyapı hizmetleri
Kripto Varlık
Blok zincir teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen ve elektronik para niteliği bulunmayan gayri maddi varlıklar
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı
Kripto varlıkların alım satımlarına elektronik ortamda aracılık eden platformlar
Kullanıcı
Platforma erişim sağlayan ve/veya Hizmetlerden faydalanan kişiler
Kullanıcı Hesabı
Kullanıcı’nın Platform üzerinden sunulan Hizmetlerden yararlanmak için oluşturması gereken ve münhasıran kendisinin kullanacağı, kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen hesap
KYC Süreçleri
Kullanıcının kimliğinin tespit edilmesine ilişkin olarak Miracle Cash&More tarafından yürütülen süreç
Materyaller
Miracle Cash&More’in marka/logo/unvanı ile Platform üzerinde fikri hakka konu olan her türlü materyal
Mevzuat
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulacak Hizmetler esnasında uygulanabilecek olan tüm hukuki düzenlemeler
Miracle Cash&More
Miracle Cash&More
Platform
Hizmetlerin sunulduğu tüm hakları Miracle Cash&More’e ait internet sitesi ve mobil uygulama
Sözleşme
Bu Sözleşme'nin bütün maddelerine birlikte verilen isim
Şüpheli İşlem
Kullanıcı tarafından Platform üzerinden gerçekleştirilmiş ve Miracle Cash&More tarafından AML Politikaları veya Mevzuat uyarınca mali suç teşkil ettiği veya riskli olduğu değerlendirilen işlemler

3. KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşmenin konusu, Hizmetlerin, Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin Miracle Cash&More tarafından açıklanan ve ileride açıklanabilecek her türlü düzenlemeyi de kabul etmiş sayılır. Kullanıcı bahsi geçen düzenlemelere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Kullanıcı, Platform’u kullanmak için yeterli donanım ve yazılım özelliklerine sahip, uyumlu ve internete bağlı bir mobil cihaza sahip olması gerektiğini ve bu kriterlerin çağın teknolojik gelişmeleriyle birlikte değişebileceğini kabul ve beyan eder.

4.2. Kullanıcının, Hizmetlerden yararlanabilmek için Platform Kullanıcı Hesabı oluşturması ve işbu Sözleşmeyi onaylaması gerekmektedir. Ayrıca Kullanıcının Platform’u kullanılabilmesi için SMS iletişiminin açık olması gerekmektedir.

4.3. Platform Kullanıcı Hesabı oluşumu esnasında Kullanıcı herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Kullanıcı, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden bizzat sorumlu olduğunu, Şirket’in ve Miracle Cash&More’in bu ücretlerden sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.4. Kullanıcı Hesabı oluşturma işlemi, kullanıcının mobil uygulama üzerinden cep telefonu ve isim-soy isim bilgilerini kullanarak bir hesap oluşturması ve Platform tarafından kayıt işleminin Kullanıcının cep telefonuna gönderilen aktivasyon kodu ile doğrulanması ile tamamlanır.

4.5. Kullanıcı, Platform Kullanıcı Hesabı oluşumu esnasında Platform ile paylaşmış olduğu cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu yalnızca kendisini kullanacağını, aktivasyon kodunun güvenliğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. Kullanıcının, Platform’a üye olurken verdiği cep telefonu numarasını değiştirmesi ve yeni cep telefonu numarası ile bir başka hesap açması halinde eski hesabına ulaşamaması durumunda, Kullanıcının Miracle Cash&More tarafından belirlenecek kimlik doğrulama metotları ile eski hesabına erişim sağlaması mümkün olacaktır. Kullanıcının, belirtilen kimlik doğrulama sürecini tamamlayamaması halinde eski hesabına erişim sağlayamaması hali tamamıyla Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.7. Miracle Cash&More, dilediği zaman Hizmetlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. KULLANIM KOUŞLLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı, Platform’a üye olurken ve Platform’u kullanırken kendisinden talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmekle ve güncel tutmakla yükümlüdür. Miracle Cash&More, Mevzuat’ın emredici hükümleri doğrultusunda oluşturduğu AML Süreçleri ve KYC Süreçleri kapsamında Kullanıcıdan bilgi ve belge talebinde bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu kapsamda paylaştığı bilgilerin eksik veya hatalı olması halince doğacak her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

5.2. Kullanıcı, Hizmetleri ve üçüncü taraf hizmetlerini kullanırken Sözleşme’ye, tarafı olduğu üçüncü taraf sözleşmelere, kullanım koşullarına ve mevzuata uygun hareket edeceğini, Platform’u ve Hizmetleri amacı dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi ve 18 yaşından büyük olması gerektiğini, bu konuda Miracle Cash&More ile paylaşacağı doğum tarihini doğru bir şekilde beyan edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı sadece tek bir Kullanıcı Hesabı oluşturabileceğini bildiğini; bu kapsamda oluşturduğu Kullanıcı Hesabının sadece bizzat kendisinin kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı Hesabı’na ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliğinden münhasıran Kullanıcı sorumlu olup, Kullanıcı Hesabı aracılığıyla gerçekleştirilecek tüm işlemlerin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecektir. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabına ait şifrelerin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesi veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunundan şüphe etmesi halinde gecikmeksizin Miracle Cash&More’e bilgi vermekle yükümlü olduğunu kabul eder.

5.5. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabının hiçbir suretle üçüncü kişilere devredilemeyeceğini ve kullanılamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. Kullanıcı, Platform’un yüklü olduğu mobil cihazın ve/veya işletim sisteminin güvenliğinden ve kullanımından münhasıran sorumlu olduğunu, bu ve/veya bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi vb. hiçbir zarardan Miracle Cash&More’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.7. Kullanıcı Hizmetlerden yararlanırken Sözleşme ve Mevzuat hükümlerine, Miracle Cash&More tarafından Platform üzerinden yayınlanacak olan kullanım kurallarına ve politikalarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Hizmetlerin ve Platformun Mevzuata uygun bir şekilde kullanılması kapsamında Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen her işlem ve eyleme ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Şüpheye mahal vermeme kadına Kripto Varlıkların Mevzuata, Sözleşmeye veya Miracle Cash&More tarafından yayınlanan kullanım kurallarına aykırı bir şekilde alınıp satılması neticesinde Kullanıcı ya da üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek tüm zarar ve kayıplarından Kullanıcı sorumlu olacak olup Miracle Cash&More bu kapsamda sorumlu tutulamayacaktır.

5.8. Kullanıcı, Platform’un Kripto Varlıkların alınıp satılmasına imkan sağlayan bir hizmet platformu olduğunu, Miracle Cash&More’in Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek Kripto Varlık alım-satım işlemlerinin tarafı olmadığını kabul ve beyan eder.

5.9. Kullanıcının Kullanıcı Hesabı oluşturması Hizmetlerden yararlanması için yeterli olmayıp, Miracle Cash&More tarafından Kullanıcıdan talep edilecek olan KYC Süreçlerinin ve AML Süreçlerinin eksiksiz olarak tamamlanması Hizmetlerden yararlanılabilmesi için şarttır. Şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcının bu yükümlülükleri bir defaya mahsus yerine getirmiş olması, Miracle Cash&More tarafından ilerleyen dönemde ek bilgi ve belge talebinde bulunulamayacağı şeklinde yorumlanmayacak olup Miracle Cash&More, kendi uygulama ve politikaları ile Mevzuat kapsamındaki zorunluluklar doğrultusunda Kullanıcıdan her zaman ek süreçleri tamamlamasını, yeni ve güncel bilgi veya belge paylaşılmasını talep edebilecektir. Kullanıcı tarafından söz konusu süreçlere riayet edilmemesi halinde Miracle Cash&More, Kullanıcı Hesabını askıya alabilir, kapatabilir veya Hizmetleri durdurabilir.

5.10. Kullanıcı, Kripto Varlık’ların alış ve satış fiyatlarının piyasaya göre değişebileceğini, Platform üzerinden alımı-satımı gerçekleştirilen Kripto Varlıkların fiyatlarının alıcı ve satıcılar tarafından belirlendiğini bildiğini beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı, fiyatların değişmesi veya öngördüğü gibi seyretmemesi sebebiyle Miracle Cash&More2den hiçbir talepte bulunamayacağını, Miracle Cash&More’in Mevzuatta açıkça öngörülenler haricinde herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

5.11. Kullanıcı Hesabına gerçekleştirilecek para yatırma işlemlerinin Kullanıcı Hesabının tanımlı olduğu Kullanıcıya ait bir banka hesabından yapılması zorunludur. Aksi taktirde söz konusu transferler kabul edilmeyecek ve iade edilecektir. Miracle Cash&More, para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Miracle Cash&More, para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallara riayet edilmemesi sonucu doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumlu değildir.

5.12. Miracle Cash&More, Kullanıcı Hesabı ile gerçekleştirilebilecek Kripto Varlık alım-satım ile para yatırma-çekme işlemlerini belirti tutarlar ve işlem adetleri ile sınırlayabilecek olup Kullanıcı belirtilen limitler dışında işlem gerçekleştiremeyecektir. Bu sınırlamalara ilişkin kurallar Platform üzerinden ayrıca yayınlanabilir ve Miracle Cash&More tarafından tek taraflı olarak güncellenebilir.

5.13. Miracle Cash&More, Hizmetlerin sunulması esnasında Platform üzerinde gerçekleşebilecek teknik hatalar sonucu hatalı/gecikmeli olarak gerçekleştirilen işlemleri tek taraflı olarak iptal edebilecektir. Kullanıcı bu kapsamda Miracle Cash&More’ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

5.14. Platform üzerinden gerçekleştirilen Kripto Varlık alım-satım işlemlerinden cayılması ve/veya söz konusu işlemin geri döndürülmesi mümkün olmayıp, bu işlemler kapsamında tahsil edilmiş ücretlerin de iadesi talep edilemez. Kullanıcı herhangi bir işlemi hatalı olarak gerçekleştirdiğini iddia edemeyecek olup, Platform’da yayınlanan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştireceği işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır.

5.15. Kullanıcı tarafından herhangi bir Şüpheli İşlem gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde Miracle Cash&More bu durumu yetkili kurum ve kuruluşlara bildirecek olup, Kullanıcı Hesabını askıya alabilecek, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilecek ve Hizmetleri durdurabilecektir. Miracle Cash&More, işbu maddede bahsi geçen durumların vuku bulması halinde Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen para transferlerini kabul etmeyerek aynen iade etme hakkına sahiptir.

5.16. Şüpheli İşlemlere ilişkin hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Şüpheli İşlemler sebebiyle Miracle Cash&More nezdinde sebebiyet verebileceği tüm zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. Hizmetlerin kullanımı ve Kripto Varlık edinimi ile ilgili doğabilecek yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcı bizzat sorumlu olup, bu kapsamda Miracle Cash&More hiçbir suretle sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bahse konu sorumluluk ve mükellefiyetlerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

5.18. Kullanıcı tarafından alımı gerçekleştirilen Kripto Varlıklar ve yüklenen bakiye, Kullanıcı Hesabı’nda gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak muhafaza edilecektir. Miracle Cash&More’in aldığı tedbirlere rağmen herhangi bir kusuru olmaksızın üçüncü kişilerce meydana getirilebilecek olan eylemler neticesinde Kullanıcı nezdinde meydana gelebilecek olan zararlardan Miracle Cash&More sorumlu tutulamayacaktır. Kullanıcı bu riski üzerine almış ve bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü Miracle Cash&More’ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

5.19. Miracle Cash&More, Kullanıcı tarafından Platform haricinde gerçekleştirilen Kripto Varlık alım-satım işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

5.20. Miracle Cash&More’in Platform üzerinden Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sorumluluğu, Kripto Varlıklar’ın aktarılması için Hizmetleri sağlamakla sınırlıdır. Miracle Cash&More, Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Miracle Cash&More, Hizmetlerin ve Platformun kesintisiz bir şekilde kullanıma olacağına dair bir taahhüt vermemekte olup, bu kapsamda gerekli tedbirleri alacaktır. Kullanıcı, planlı veya acil çalışmalar sebebiyle Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini kabul eder.

5.21. Miracle Cash&More tarafından Platform üzerinden paylaşılacak bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Bahse konu bilgiler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabileceği gibi, böyle bir durumdan Miracle Cash&More hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır. Miracle Cash&More, Hizmetlerin elverişliliği, performansı, belli bir amaca uygunluğu, karlılığı vb. hakkında hiçbir garanti veya sonuç taahhüdü vermemektedir. Hizmetler ve Platform üzerindeki içerikler Kullanıcıya olduğu gibi sunulmaktadır. Bu kapsamda Platform üzerinde paylaşılan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

5.22. Platform’un Kullanıcı tarafından daha etkin veya kolay kullanılabilmesi için veya başka bir akıllı telefon uygulamasının kullanılabilmesi için Kullanıcının, Platform’un entegre olduğu başka bir uygulama, yazılım veya donanım kullanılması gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda Kullanıcının, online, elektronik veya fiili olarak diğer uygulama, yazılım veya donamının hak sahibi kişi veya kurumlarla gireceği hukuki ilişkilerde Miracle Cash&More’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5.23. Kullanıcı Hesabına yüklenen tutarlar ve alımı gerçekleştirilen Kripto Varlıklar Kullanıcı’nın mülkiyetinde olacaktır. Kullanıcı Hesabının kapatılması veya Kullanıcının Platforma erişiminin engellenmesi söz konusu mülkiyet hakkının devrine sebebiyet vermeyecektir. Böyle bir durumda Kullanıcı gecikmeksizin Platform üzerinden duyurulan kanallar ile Miracle Cash&More ile iletişime geçmeyi kabul eder. Miracle Cash&More, resmi kurum ve kuruluşların yasal talepleri doğrultusunda Kullanıcıya ilişkin bilgileri söz konusu kurumlar ile paylaşabilecek, bu kurumlar tarafından Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı veya Kullanıcı Hesabında mevcut Kripto Varlıklar üzerinde uygulanması yönünde talimat verilen tedbirleri ve blokeleri tek taraflı olarak uygulayabilecektir.

5.24. Miracle Cash&More, Kullanıcının işbu Sözleşme ve Mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Sözleşmeyi tek taraflı feshederek Kullanıcı Hesabını hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya kapatma haklarına sahip olacaktır.

5.25. Kullanıcının kusuru sebebiyle meydana gelen zarar ve/veya kayıplardan Miracle Cash&More sorumlu tutulamayacaktır.

6. ÜCRETLENDİRME

6.1. Kullanıcının, Platformun kullanımı ve Hizmetler karşılığında Miracle Cash&More’e ödemekle yükümlü olacağın ücretler Platform üzerinden yayınlanacaktır. Miracle Cash&More, alım-satım işlemleri ile para çekme-yatırma işlemleri karşılığında hizmet ücreti tahsil etme hakkına sahiptir.

6.2. Kullanıcı, Platformu kullanmakla ve/veya işbu Sözleşmeyi onaylamakla bahse konu ücretleri ödemeyi kabul etmektedir.

6.3. Kullanıcı, Platform üzerinden yayınlanan ücretlerin Miracle Cash&More tarafından tek taraflı olarak güncellenebileceğini ve söz konusu güncellemelerin Platform üzerinden yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli ve uygulanabilir olacağını kabul eder.

7. SÜRE VE SONA ERME

7.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının Platformu kullanması ve/veya Sözleşmeyi onaylaması ile birlikte yürürlüğe girecek ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.

7.2. Miracle Cash&More veya Kullanıcı Sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshedebilirler. Sözleşmenin Miracle Cash&More tarafından Mevzuat gereği veya Kullanıcı tarafından iradi olarak sonlandırılması halinde Kullanıcının Kullanıcı Hesabı, Platform ve Hizmetlere erişimi derhal sonlandırılacak olup Miracle Cash&More bu kapsamda meydan gelebilecek olan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu hususu peşinen kabul eder.

7.3. İşbu Sözleşme’nin sona erdirilmesi halinde, Kullanıcı Hesabında hesabındaki TL tutarlarını Kullanıcı tarafından son olarak kullanılan banka hesabına, Kripto Varlıklar ise Kullanıcı tarafından paylaşılacak Kripto Varlık adresine gönderilecektir.

8. MIRACLE POLİTİKALARI

Miracle Cash&More, Platformun kullanımına ilişkin olarak çeşitli politika ve prosedürler yayınlayabilecek, bunları Mevzuat değişiklikleri ve/veya kendi taktiri doğrultusunda güncelleyebilecektir. Kullanıcı, Başta KYC Süreçleri ve AML Süreçleri olmak üzere, Hizmetlerin sunulması esnasında Mevzuat veya politikalar gereği yerine getirilmesi gereken prosedürlere uygun davranmakla ve bunların gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, söz konusu politikaların Sözleşme kapsamındaki hakları sınırlandırdığı yönünde itirazda bulunamayacak olup, işbu Sözleşmeyi onaylayarak ve Platformu kullanarak Platformda ileride yayınlanabilecek olan politikalara riayet etmeyi peşinen kabul etmektedir.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Miracle Cash&More olup bu Materyaller yasal koruma altındadır. Platform’da bulunan hiçbir Materyal, önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak başka bir mecrada kullanılamaz. Miracle Cash&More’in burada açıkça belirtilmeyen tüm fikri ve sınai hakları ve bu haklar kapsamda kendisine tanınan imkanlar saklıdır.

10. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Kullanıcının Platform’a üye olunması esnasında veya Hizmetlerden yararlanılması esnasında Miracle Cash&More ile paylaşmış olduğu bilgileri, Miracle Cash&More tarafından faaliyet dışı bir amaçla kullanılmayacak veya 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır. Bahse konu bilgiler Miracle Cash&More tarafından gizlilik esası ile muhafaza edilecektir.

10.2. Kullanıcıya ait kişisel veriler elektronik ortamlarda toplanmakta olup, Miracle Cash&More tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun şekilde işlenecektir.

10.3. Kullanıcı, Miracle Cash&More’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcı ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Miracle Cash&More’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder.

11. DİĞER HÜKÜMLER

11.1.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
Miracle Cash&More işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Platform’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11.2.MÜCBİR SEBEP
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Miracle Cash&More, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamayacaktır. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket’in ve/veya Miracle Cash&More’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde ve tarafların bu sebeple sözleşmesel yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve/veya gereği gibi yerine getirememeleri durumunda Miracle Cash&More işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirim veya önele gerek kalmaksızın feshedebilir.

11.3.DELİL
Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Miracle Cash&More’e ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.4.BİLDİRİMLER
Miracle Cash&More, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın kaydolurken bildirmiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden iletişim kuracaktır. Kullanıcı, iletişim bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür, aksi halde meydana gelebilecek olan hak kayıplarından Miracle Cash&More sorumlu olmayacaktır.

11.5.BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, Sözleşmenin diğer hükümleri tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.6.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme Türk hukukuna göre yorumlanacaktır. Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

11.7.YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme 11 (onbir) maddeden oluşmakta olup, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.